Nattevagt

Profilbillede

Hvem er du?

Du er social- og sundhedsassistent og har lyst til at arbejde om natten, 30 timer om ugen i et 5:2-rul, samt hver anden weekend på det specialiserede socialområde, socialpsykiatri.
Du brænder for at indgå i samarbejdet med og om borgerne, i en koordineret rehabiliterende indsats. Du byder ind med din monofaglighed og praksiserfaring i det tværprofessionelle samarbejde i en teambaseret organisation.

Ud over en-to faste kolleger, er vi altid interesserede i kolleger, der ønsker at indgå som husets fasttilknyttede vikarer – også på nat.

Hvem er vi?

Socialcenter Lillebælt, afdeling Syrenparken er beliggende i Børkop og er et højt specialiseret regionalt botilbud for 46 borgere med psykiske sårbarheder.
Syrenparken består af 3 bo-enheder, natteam, service og administration.
Der er 3 afdelingsledere, samt støttefunktioner såsom centersygeplejerske, planlægger mm. Fra den 1. december er der en faglig leder, og første januar 2024 arbejder vi på, at der vil være endnu en faglig leder til at facilitere med mere ”ledelse tæt på” – til tider også om natten.
Personalet er tværprofessionelt sammensat af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og ergoterapeuter (i alt ca. 70 personer). Vi har endvidere et godt studiemiljø for SSA-elever og pædagogstuderende.

Opgaven er:

 • At understøtte den sundhedsfaglige og pædagogiske opgave jf. Sundhedsloven og Serviceloven, i nattetimerne
 • At levere en helhedsorienteret indsats, hvor borgerens ønsker og behov er tænkt ind, således at borgerens empowerment-proces styrkes
 • At yde hverdagsrehabilitering til borgere, med sociale og psykiske problemer. Nogle kan have svært ved at honorere krav og forventninger, samt at udsætte egne behov, hvilket stiller krav til medarbejdernes kommunikative færdigheder. Det er borgere med massive sociale og psykiske problemer, hvor deres forhold til omgivelserne ofte er kaotiske og konfliktfyldte.
Faglige metoder og tilgange:

Med et rehabiliterende sigte anvender vi LA2, kognitiv behandling, NADA, systemisk tænkning og Åben Dialog som tilgang.

Vi tilbyder:

 • Et velfungerende botilbud med uddannede, erfarne, engagerede og dedikerede kollegaer
 • Regelmæssig supervision, månedlige teammøder og refleksion
 • Mentorordning og god introduktion til specialet
 • Kursus og uddannelse efter tilbuddets kompetenceudviklingsplan
 • Overenskomstløn + beklædningstillæg (for sundhedsfaglige) + evt. kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg jf. forhåndsaftale.
Vi søger en kollega:

 • Der er faglig bevidst og ønsker aktivt at deltage i Syrenparkens udvikling og kvalitetssikring
 • Der har gode samarbejdsevner og sætter pris på og vil arbejde for et godt arbejdsmiljø for alle
 • Der er åben og anerkendende i kommunikation og adfærd i ord og handling
 • Der er yderst mødestabil og fleksibel
 • Der vil løse de rengøringsopgaver, der er forbundet med stillingen, til gavn for hele Syrenparken
 • Der har kørekort til personbil.
Har du lyst til at være en del af fantastiske Syrenparken, hører vi meget gerne fra dig.

Yderligere informationer gives gerne:

Afdelingsleder Birgitte Rosenberg tlf. 2434 6070
Afdelingsleder Sarah Bro tlf. 2172 8455
Afdelingsleder Thomas Mortensen tlf. 2465 1361

Ansøgningsfrist: Den 3. december 2023

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt i uge 49

Tiltrædelse: Den 1. februar 2024 - men meget gerne før.

Arbejdssted: Socialcenter Lillebælt, Syrenparken, Syrenvej 18, 7080 Børkop.

Der vil blive indhentet reference, samt offentlig straffeattest inden ansættelse.
Det er en betingelse for ansættelsen at straffeattesten vurderes tilfredsstillende.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vejle Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Socialcenter Lillebælt - Syrenparken, Syrenvej , 7080 Børkop

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-12-2023;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5943131

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet